ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน

อัปเดตล่าสุด: 10 มีนาคม 2024

ยินดีต้อนรับสู่ W69 ( https://w69thai.life/ )! ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้งาน (“ข้อกำหนด”) เหล่านี้ควบคุมการเข้าถึงและการใช้งานเว็บไซต์ของเราและบริการ คุณลักษณะ เนื้อหา หรือแอปพลิเคชันใด ๆ ที่นำเสนอโดย W69 (เรียกรวมกันว่า “บริการ”) การเข้าถึงหรือใช้บริการของเราแสดงว่าคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

  1. การยอมรับข้อกำหนด โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณยืนยันว่าคุณมีอายุอย่างน้อย 18 ปีหรือบรรลุนิติภาวะในเขตอำนาจศาลของคุณ และคุณสามารถเข้าสู่ข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตามกฎหมาย หากคุณกำลังเข้าถึงหรือใช้บริการของเราในนามของบริษัท นิติบุคคล หรือองค์กร คุณรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการผูกมัดนิติบุคคลดังกล่าวกับข้อกำหนดเหล่านี้
  2. นโยบายความเป็นส่วนตัว ความเป็นส่วนตัวของคุณเป็นสิ่งสำคัญสำหรับเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราอธิบายถึงวิธีที่เรารวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณยินยอมให้มีการรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของคุณตามที่อธิบายไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา
  3. บัญชีผู้ใช้ คุณลักษณะ บาง อย่างของบริการของเราอาจทำให้คุณต้องสร้างบัญชี คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการรักษาความลับของข้อมูลประจำตัวบัญชีของคุณและกิจกรรมทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้บัญชีของคุณ คุณตกลงที่จะแจ้งให้เราทราบทันทีเกี่ยวกับการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการละเมิดความปลอดภัยอื่น ๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกบัญชีของคุณได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากเราเชื่อว่าคุณได้ละเมิดข้อกำหนดเหล่านี้
  4. การใช้บริการ คุณตกลงที่จะใช้บริการของเราเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมายเท่านั้นและเป็นไปตามข้อกำหนดเหล่านี้ คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการใช้บริการของเราและเนื้อหาใด ๆ ที่คุณส่ง โพสต์ หรือแสดงบนหรือผ่านบริการของเรา คุณไม่สามารถใช้บริการของเราในลักษณะใด ๆ ที่อาจปิดการใช้งาน สร้างภาระมากเกินไป สร้างความเสียหาย หรือทำให้เว็บไซต์ของเราเสียหาย หรือแทรกแซงการใช้บริการของเราของบุคคลอื่น
  5. ทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหา คุณสมบัติ และฟังก์ชันทั้งหมดที่มีอยู่ในบริการของเรา รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อความ กราฟิก โลโก้ รูปภาพ คลิปเสียง คลิปวิดีโอ ซอฟต์แวร์ และวัสดุอื่น ๆ เป็นทรัพย์สินของ W69 หรือผู้อนุญาต และได้รับการคุ้มครอง โดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร ความลับทางการค้า และกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นๆ
  6. ลิงค์ของบุคคลที่สาม บริการของเราอาจมีลิงค์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ W69 ไม่ได้เป็นเจ้าของหรือควบคุม เราไม่สามารถควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบายความเป็นส่วนตัว หรือแนวปฏิบัติของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่า W69 จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งทางตรงหรือทางอ้อมสำหรับความเสียหายหรือความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือการพึ่งพาเนื้อหา สินค้า หรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่ในหรือ ผ่านเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามดังกล่าว
  7. การแก้ไขข้อกำหนด เราขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อกำหนดเหล่านี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดเหล่านี้จะมีผลทันทีเมื่อโพสต์ การใช้บริการของเราต่อไปหลังจากการโพสต์ข้อกำหนดที่แก้ไขแล้วถือว่าคุณยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อกำหนดเหล่านี้เป็นระยะๆ เพื่อดูการอัปเดตหรือการเปลี่ยนแปลงใดๆ
  8. การยุติ เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือระงับการเข้าถึงบริการของเราทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตลอดเวลา โดยมีหรือไม่มีสาเหตุ โดยมีหรือไม่มีการแจ้งให้ทราบ ซึ่งมีผลทันที เมื่อยุติการเข้าถึงบริการของเรา คุณจะต้องหยุดใช้บริการทั้งหมดของเราและเนื้อหาใด ๆ ที่ได้รับจากบริการของเรา
  9. กฎหมายที่ใช้บังคับ ข้อกำหนดเหล่านี้อยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงข้อขัดแย้งกับบทบัญญัติของกฎหมาย
  10. ติดต่อเรา หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดติดต่อเราที่ [email protected] หรือ https://w69thai.life/contact

โดยการเข้าถึงหรือใช้บริการของเรา คุณรับทราบว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่ยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้ โปรดอย่าใช้บริการของเรา

ขอบคุณที่ใช้ W69!